Shopping Cart

Voortrekker Woman and Children by Anton van Wouw

Anton Van Wouw (1862-1945)

Voortrekker Vrou en Kinders (Voortrekker Woman and Children)
1938
Bronze

Anton Van Wouw is in 1862 in Driebergen, Nederland gebore. Sy werke het uit die negentiende-eeuse Nederlandse kuns, die realisme en die werk van die ou meesters ontwikkel. Hy het die Renaissance-kuns bewonder en veral die kuns van Michelangelo het ‘n blywende indruk op hom gemaak. Kalmte, waardigheid en stille krag is kenmerkend van sy uitbeelding van figure.

Hierdie is die maquette vir die beeldhouwerk aan die voet van die Voortrekkermonument in Pretoria. Dié figuurgroep is 4,1 m hoog en weeg 2,5 ton. Dit is die eerste openbare beeldhouwerk wat in soliede brons in Suid-Afrika, deur die Renzo Vignali Gietery, gegiet is. Die opdragwerk dien as huldeblyk aan die belangrike rol en deursettingsvermoë van die Voortrekkervroue tydens die Groot Trek (1835-1846). Die modelle vir die werk was Isabel Snyman as die vrou, en Betty Wolk en Joseph Goldstein as die kinders. Dit was Van Wouw se laaste kommissie voor sy afsterwe in 1945.

Van Wouw, wat as die vader van Suid-Afrikaanse beeldhouwerk beskou word, se bekendste werk sluit onder andere die Kruger-monument op Kerkplein in Pretoria en die Nasionale Vrouemonument in Bloemfontein in.

 __________

Anton Van Wouw was born in Driebergen, Netherland in 1862. His work developed from the nineteenth-century Dutch realism and die work of the old masters. He was greatly influence by the Renaissance art and the work of Michelangelo left a lasting impression on him. His figures are characterized by the expression of calm, dignity and quiet strength.

This is the maquette for die sculpture at the foot of the Voortrekker Monument in Pretoria. The sculpture group measures 4,1 m in height and weighs 2,5 tons. It was the first solid bronze to be casted in South Africa by the Renzo Vignali Foundry. The commission serves as tribute to the important role and perseverance of the Voortrekker women during the Great Trek (1835-1846). The model for the woman was Isabel Snyman, and the children Betty Wolk and Joseph Goldstein. This was Van Wouw’s last commission before his passing in 1945.

Van Wouw is considered the father of sculpture in South Africa. Some of his most well-known works include the Kruger Monument on Church Square in Pretoria, and the National Women’s Monument in Bloemfontein.


Source: Ernst, J. 2006. Anton Van Wouw. Vanderbijlpark: Corals Publishers.

Join Mail List
Join Mail List Image

Join Our Mailing List

Stay informed about the La Motte
Experience and offerings.

Subscribe Now